Back    Main

La Scala - Photo Survey, October 2005

Exterior
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail


Main foyer
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail


Paybox
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail


Inside foyer and stairwells
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail


Main auditorium, Stalls
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail


Main auditorium, Balcony
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail


Posters in roofspace
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail
thumbnail thumbnail thumbnail

thumbnail

Back    Main