London Cinemas and Theatres Gallery

thumbnail
Scala (? unknown), King's Cross
thumbnail
IMGP1801
thumbnail
IMGP1802
thumbnail
IMGP1917
thumbnail
Odeon Tottenham Court Road
thumbnail
Dominion Theatre, Tottenham Court Rd
thumbnail
IMGP1806
thumbnail
IMGP1807
thumbnail
Dominion Theatre - Foyer
thumbnail
Astoria, Tottenham Court Road
thumbnail
IMGP1809
thumbnail
Pyke House, Oxford Street
thumbnail
IMGP1815
thumbnail
Cannon, Oxford St
thumbnail
Phoenix Theatre, Charing Cross Rd
thumbnail
IMGP1819
thumbnail
(? unknown), Charing Cross Rd
thumbnail
Prince Edward Theatre
thumbnail
IMGP1822
thumbnail
IMGP1823
thumbnail
Palace Theatre
thumbnail
IMGP1824
thumbnail
IMGP1825
thumbnail
Odeon Shaftsbury Avenue
thumbnail
IMGP1827
thumbnail
IMGP1829
thumbnail
IMGP1831
thumbnail
IMGP1830
thumbnail
Cambridge Theatre
thumbnail
St Martins Theatre
thumbnail
New Ambassadors Theatre
thumbnail
Hippodrome
thumbnail
IMGP1835
thumbnail
Wyndhams Theatre
thumbnail
Warner Leicester Square
thumbnail
IMGP1839
thumbnail
Odeon Leicester Square
thumbnail
IMGP1843
thumbnail
IMGP1870
thumbnail
IMGP1842
thumbnail
Empire Leicester Square
thumbnail
Odeon West End, Leicester Square
thumbnail
Odeon Panton St
thumbnail
Odeon head office, Wardour St
thumbnail
Comedy Theatre
thumbnail
UGC Haymarket
thumbnail
Theatre Royal Haymarket
thumbnail
Her Majestys Theatre
thumbnail
Plaza, Lwr Regent St
thumbnail
Criterion Theatre
thumbnail
Four Theatres: Lyric, Apollo, Gielgud, Queens
thumbnail
Lyric Theatre - Foyer
thumbnail
IMGP1855
thumbnail
IMGP1856
thumbnail
IMGP1859
thumbnail
IMGP1860
thumbnail
Victoria Palace Theatre
thumbnail
IMGP1862
thumbnail
Apollo Victoria
thumbnail
IMGP1869
thumbnail
IMGP1867
thumbnail
IMGP1863
thumbnail
IMGP1864
thumbnail
IMGP1865
thumbnail
IMGP1866
thumbnail
Prince Charles Cinema, Leicester Square
thumbnail
Phoenix Cinema, East Finchley
thumbnail
Odeon Muswell Hill
thumbnail
IMGP1873
thumbnail
IMGP1874
thumbnail
IMGP1878
thumbnail
IMGP1882
thumbnail
Muswell Hill; circle foyer
thumbnail
IMGP1881
thumbnail
IMGP1885
thumbnail
IMGP1877
thumbnail
Astoria, Finsbury Park
thumbnail
IMGP1906
thumbnail
IMGP1907
thumbnail
IMGP1908
thumbnail
IMGP1909
thumbnail
IMGP1910
thumbnail
IMGP1911
thumbnail
IMGP1912
thumbnail
IMGP1913
thumbnail
IMGP1914
thumbnail
IMGP1888
thumbnail
IMGP1889
thumbnail
IMGP1890
thumbnail
IMGP1891
thumbnail
IMGP1892
thumbnail
IMGP1893
thumbnail
IMGP1894
thumbnail
IMGP1895
thumbnail
IMGP1896
thumbnail
IMGP1897
thumbnail
IMGP1898
thumbnail
IMGP1899
thumbnail
IMGP1900
thumbnail
IMGP1901
thumbnail
(?Unknown possible cinema, Finsbury Park)
thumbnail
IMGP1902